တရားလွှတ်တော်

တရားသူကြီး ဦးမြင့်သိန်းထွန်း

အမည်

ဦးမြင့်သိန်းထွန်း

မွေးသက္ကရာဇ်

၂၀-၆-၁၉၅၆

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး

ကတ်ပြားအမှတ်

၁၃/ပလန(နိုင်) ၀၀၁၉၁၄

အဖအမည်

ဦးဘရှင်

လူမျိုး/ဘာသာ

ဗမာ/ဗုဒ္ဓဘာသာ

ပညာအရည်အချင်း

B.A (Law), LL.B

လိပ်စာ

ဝန်ကြီးများအိမ်ရာ၊ ဟားခါးမြို့၊ ချင်းပြည်နယ်

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

မူလတန်းပညာကို အမက-၂ မရမ်းကုန်းတွင် စတင်ပညာသင်ယူခဲ့ပြီး အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းပညာကို အထက-၁ မရမ်းကုန်းတွင် အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ ရန်ကုန်ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံတက္ကသိုလ်တွင် B.A (Law), LL.B ဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် တရားရေးဝန်ထမ်းအဆင့်-၄အဖြစ် စတင် တာဝန်ထမ်းဆောင်၍ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဖြင့် အငြိမ်းစား ယူခဲ့သည်။ ၃၀-၃-၂၀၁၁ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ယနေ့အထိ ချင်းပြည်နယ် တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ