ဒေသန္တရဥပဒေ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ထုတ်ပြန်သည့်နေ့ ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
1 ချင်းပြည်နယ်မြေယာခွန်ဉပဒေ 2019-09-26
2 ချင်းပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေကို-ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ-3 2019-09-26
3 ချင်းပြည်နယ်သတ္တုအသေးစားနှင့်-လက်လုပ်လက်စားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဥပဒေ 2019-06-28
4 ချင်းပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေကို-ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ-2 (1) 2018-10-05
5 ချင်းပြည်နယ်အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်းဥပဒေ 2018-09-27
6 ချင်းပြည်နယ်ငွေတိုးချစားသူများဥပဒေကို-ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ 2017-07-26
7 ချင်းပြည်နယ်အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဥပဒေ 2017-07-26
8 ချင်းပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေကို-ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ 2016-08-26
9 ချင်းပြည်နယ်ငွေတိုးချစားသူများဥပဒေ 2016-08-26
10 ချင်းပြည်နယ်လမ်းများ၊ တံတားများဥပေဒကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပေဒ 2015-08-25

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ