သတင်းများ

ချင်းပြည်နယ်တရားရေးဦးစီးမှူးက ချင်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် ဆောက်လုပ်နေမှုအခြေအနေအား သွားရောက်စစ်ဆေးခြင်း
Post Image Post Image Post Image

ချင်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် ပြည်နယ်တရားရေးဦးစီးမှူးက ချင်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် အဆောက်အဦသစ်ဆောက်လုပ်နေမှု အခြေအနေအား ၃-၈-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် သွားရောက်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ