သတင်းများ

ချင်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တွင် စာရေးဝန်ထမ်းများ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းဖွင့်လှစ်
Post Image Post Image Post Image Post Image Post Image Post Image Post Image Post Image Post Image Post Image Post Image Post Image Post Image Post Image

ချင်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တွင် စာရေးဝန်ထမ်းများ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်း(၁/၂၀၂၂)ကို ၂၃-၅-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၃၀-၅-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး စာရေးဝန်ထမ်း စုစုပေါင်း (၁၃)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ