တရားရုံးအဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းပုံ

တရားရုံးအဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းပုံ

ချင်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်၏ လက်အောက်တွင် ချင်းပြည်နယ်တရားရေး ဦးစီးမှူးရုံး၊ ဟားခါးခရိုင်တရားရုံး၊ ဖလမ်းခရိုင်တရားရုံး၊ မင်းတပ်ခရိုင်တရားရုံး၊ မတူပီခရိုင် တရားရုံး၊ ခရိုင်ရုံး (၄)ရုံး၊ ဟားခါးမြို့နယ်တရားရုံး၊ ထန်တလန်မြို့နယ်တရားရုံး၊ ဖလမ်း မြို့နယ်တရားရုံး၊ တီးတိန်မြို့နယ်တရားရုံး၊ တွန်းဇံမြို့နယ်တရားရုံး၊ မင်းတပ်မြို့နယ်တရား ရုံး၊ ကန်ပက်လက်မြို့နယ်တရားရုံး၊ မတူပီမြို့နယ်တရားရုံး၊ ပလက်ဝမြို့နယ်တရားရုံး၊ မြို့နယ်ရုံး (၉)ရုံးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်တရားရုံး များအားလုံးသည် ဖွဲ့စည်းပုံအရ (ဃ)အဆင့် တရားရုံးများဖြစ်ကြပါသည်။

ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ ၃၀-၆-၂၀၁၉ရက်နေ့အထိ တရားရုံးအဆင့်ဆင့် ဖွဲ့စည်းပုံများကို တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ်ရုံးနှင့် ပြည်နယ်တရားရေးဦးစီးမှူးရုံး တို့၏ ဖွဲ့စည်းပုံဝန်ထမ်းအင်အား စာရင်းကို ဇယား(က)၊ ခရိုင်အဆင့်ရုံးများ ဖွဲ့စည်းပုံဝန်ထမ်း အင်အားစာရင်းကို ဇယား (ခ)၊ မြို့နယ်အဆင့်ရုံးများ ဖွဲ့စည်းပုံဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းကို ဇယား(ဂ)တို့ဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း အသီးသီးတင်ပြအပ်ပါသည်-

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ