တရားရုံးလိပ်စာများ

တရားရုံးလိပ်စာများ


 • ထန်တလန်မြို့နယ် တရားရုံး

  မြို့မရပ်ကွက်၊ ထန်တလန်မြို့။

 • ဟားခါးခရိုင် တရားရုံး

  ဈေးဟောင်းရပ်ကွက်၊ ဟားခါးမြို့။

 • တီးတိန်မြို့နယ် တရားရုံး

  စကောလမ်းရပ်ကွက်၊ တီးတိန်မြို့။

 • ချင်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်
  ဈေးသစ်ရပ်ကွက်၊ ဟားခါးမြို့။

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ