တရားရုံးလိပ်စာများ

တရားရုံးလိပ်စာများ


 • တွန်းဇံမြို့နယ် တရားရုံး

  ခေါဝုန်/လေဆန်ရပ်ကွက်၊ တွန်းဇံမြို့

 • ပလက်၀မြို့နယ် တရားရုံး

  မြို့မရပ်ကွက်၊ ပလက်၀မြို့။

 • ချင်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်
  ဈေးသစ်ရပ်ကွက်၊ ဟားခါးမြို့။
 • တီးတိန်မြို့နယ် တရားရုံး

  စကောလမ်းရပ်ကွက်၊ တီးတိန်မြို့။

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ