တရားရုံးလိပ်စာများ

တရားရုံးလိပ်စာများ


 • ပလက်၀မြို့နယ် တရားရုံး

  မြို့မရပ်ကွက်၊ ပလက်၀မြို့။

 • တွန်းဇံမြို့နယ် တရားရုံး

  ခေါဝုန်/လေဆန်ရပ်ကွက်၊ တွန်းဇံမြို့

 • ဖလမ်းမြို့နယ်တရားရုံး
  ဗလိုင်ရပ်ကွက်၊ ဖလမ်းမြို့။
 • ဖလမ်းခရိုင်တရားရုံး
  ဗလိုင်ရပ်ကွက်၊ ဖလမ်းမြို့။

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ